april 6, 2023

Waar staan de verschillende brandklasse A, B, C, D en F voor?

BRANDKLASSE A: Vaste stoffen (hout, metaal, papier,…) BRANDKLASSE B: Vloeibare stoffen (oliën, vetten , benzine,…) BRANDKLASSE C: Gassen (butaan, propaan en aardgas) BRANDKLASSE F: Oliën en […]
april 6, 2023

Wat betekent BENOR bij een brandblusser?

BENOR of Belgische Norm is eigendom van het Belgisch instituut voor normalisatie. Het Benor Label geeft aan dat de brandblusser in overeenstemming is met de Belgische […]
april 6, 2023

Hoe lang is een brandblusser houdbaar?

Brandblussers met intern drukpatroon gaan 20 jaar mee terwijl deze op permanente druk 10 jaar geldig zijn.
april 6, 2023

Wanneer moet een brandblusser vervangen worden?

Bij afkeuring na onderhoud zoals bijvoorbeeld roestvorming of na houdbaarheidsdatum.
april 6, 2023

Welke brandbeveiliging is er wettelijk verplicht?

Binnen de B2B sector is de blusser een primair blusmiddel. De standaard verplichting is dat uw oppervlakte (m2) gedekt wordt door een mobiele brandblusser. Een standaard […]
april 6, 2023

Welke brandbeveiliging heb ik nodig voor mijn woning?

In privéwoningen is er enkel de verplichting dat u uw vluchtwegen moet bewaken met een autonome rookmelder met EN14604:2005+AC:2005 label.
april 6, 2023

Welke brandbeveiliging heb ik nodig voor mijn bedrijf?

Elk bedrijf heeft een brandblusser en pictogrammen nodig. Andere middelen worden bepaald aan de hand van het brandverslag dat u van de brandweer krijgt.
april 6, 2023

Welke brandbeveiliging moet jaarlijks gecontroleerd worden?

Elk brandpreventiemiddel moet jaarlijks onderhouden worden om een goede werking te garanderen.
april 6, 2023

Welke pictogrammen moet ik gebruiken?

Pictogrammen worden op dit moment geplaatst conform de ISO 7010 normering.