Onderhoud

Wij onderhouden alle merken van brandblusmiddelen en veiligheidsmaterialen. Dit geldt voor elk merk en type, axiale haspel, noodverlichting, rookluik sturingen en analoge en conventionele brandcentrales.
Indien wij het probleem niet kunnen oplossen met hetzelfde merk, zoeken wij een oplossing bij een ander merk met dezelfde kwaliteiten.
Voor elk probleem, klein of groot, bieden wij een oplossing aan.

Evacuatieplannen opmaken

Een evacuatieplan is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op noodsituaties, zoals brand, aardbevingen, overstromingen etc.
Door een evacuatieplan, kunnen bezoekers en bewoners van het gebouw snel evacueren. Een evacuatieplan laat de kortste vluchtweg naar de (nood)uitgang zien en geeft aan waar alle preventiemiddelen staan.

Een evacuatieplan kan het beste opgemaakt worden door experts, omdat wij op de hoogte zijn van alle wettelijke verplichtingen.
MEDO Brandbeveiliging kan u helpen met het opstellen van een evacuatieplan en deze op de gepaste manier plaatsen in het gebouw.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is een beoordeling van de risico’s die verbonden zijn aan een bepaalde situatie, activiteit of project. Het doel van een risicoanalyse is om gevaren en risico’s te identificeren die kunnen leiden tot negatieve effecten, schade of verlies en preventieve maatregelen te bepalen.

In een risicoanalyse kunnen wij bijvoorbeeld benadrukken waar u op moet letten als er brand is of waar u best een branddeur plaatst om risico’s te vermijden.

Veiligheidis geen kost,
het is de verzekering van je toekomst.

ONZE REALISATIES

  • Volledig overzicht
  • Brandblussers
  • Nazicht & Onderhoud
  • Noodverlichting
  • Preventiemateriaal
  • Rookluiken

NAAM VAN HET PROJECT

Num ilit moloribust faccum voluptasitio quo beaqui volestio voloriorem. Editatur, si odipitatio voluptam non re, odipsum fugiame verferu pturem aut quid explis aliam sunto odi dis […]

NAAM VAN HET PROJECT

Num ilit moloribust faccum voluptasitio quo beaqui volestio voloriorem. Editatur, si odipitatio voluptam non re, odipsum fugiame verferu pturem aut quid explis aliam sunto odi dis […]

NAAM VAN HET PROJECT

Num ilit moloribust faccum voluptasitio quo beaqui volestio voloriorem. Editatur, si odipitatio voluptam non re, odipsum fugiame verferu pturem aut quid explis aliam sunto odi dis […]

VEEL GESTELDE VRAGEN

Waar staan de verschillende brandklasse A, B, C, D en F voor?

BRANDKLASSE A: Vaste stoffen (hout, metaal, papier,…)
BRANDKLASSE B: Vloeibare stoffen (oliën, vetten , benzine,…)
BRANDKLASSE C: Gassen (butaan, propaan en aardgas)
BRANDKLASSE F: Oliën en vetten (Frituurvet)

Wat betekent BENOR bij een brandblusser?

BENOR of Belgische Norm is eigendom van het Belgisch instituut voor normalisatie. Het Benor Label geeft aan dat de brandblusser in overeenstemming is met de Belgische norm.

Hoe lang is een brandblusser houdbaar?

Brandblussers met intern drukpatroon gaan 20 jaar mee terwijl deze op permanente druk 10 jaar geldig zijn.

Wanneer moet een brandblusser vervangen worden?

Bij afkeuring na onderhoud zoals bijvoorbeeld roestvorming of na houdbaarheidsdatum.

Welke brandbeveiliging is er wettelijk verplicht?

Binnen de B2B sector is de blusser een primair blusmiddel. De standaard verplichting is dat uw oppervlakte (m2) gedekt wordt door een mobiele brandblusser. Een standaard eenheid van 6kg/Ltr kan 150m2 dekken.

Welke brandbeveiliging heb ik nodig voor mijn woning?

In privéwoningen is er enkel de verplichting dat u uw vluchtwegen moet bewaken met een autonome rookmelder met EN14604:2005+AC:2005 label.

Welke brandbeveiliging heb ik nodig voor mijn bedrijf?

Elk bedrijf heeft een brandblusser en pictogrammen nodig. Andere middelen worden bepaald aan de hand van het brandverslag dat u van de brandweer krijgt.

Welke brandbeveiliging moet jaarlijks gecontroleerd worden?

Elk brandpreventiemiddel moet jaarlijks onderhouden worden om een goede werking te garanderen.

Welke pictogrammen moet ik gebruiken?

Pictogrammen worden op dit moment geplaatst conform de ISO 7010 normering.

Is de aanwezigheid van een evacuatieplan verplicht?

Indien gevraagd op het brandverslag dan moet dit aanwezig zijn.

Wat moet er op een evacuatieplan staan?

Alle actieve brandbeveiligingsmiddelen alsook de vluchtwegen en energie toevoeren.

Hoe gebruik je een brandhaspel?

Kraan openzetten, spuitlans nemen en uitrollen naar het vuur. Spuitlans opendraaien naar de blusstand. Indien te warm, neem de vernevelstand om verkoeling aan de ruimte te bieden.

Wat is het verschil tussen een zwenkbare en vaste brandhaspel?

Een vaste haspel staat vast op de muur gemonteerd terwijl een zwenkbare haspel meer bewegelijk is en daardoor op moeilijkere plaatsen (rekken) kan geraken.

Wat is de REI-waarde?

R staat voor de stabiliteit
E staat voor de vlamdichtheid
I staat voor de thermische isolatie

Het getal erachter geeft weer hoeveel minuten het duurt alvorens de brandweerstand is doorbroken en het vuur en rookgassen zich weer verder kunnen verspreiden.

    INFORMATIE AANVRAAG

    Vul hier jouw persoonlijke gegevens in en vraag vrijblijvende informatie aan. Vergeet zeker niet hieronder aan te duiden waarvoor u informatie aanvraagt.