Nazicht en onderhoud

MEDO Brandbeveiliging staat in voor de controle van brandblusmiddelen en/of veiligheidsmateriaal

 • Onderhoud van elk merk en type brandblusser, axiale haspel, noodverlichting en rookluik sturingen en brandcentrales (analoog en conventioneel)
 • Er worden verplaatsingskosten aangerekend voor de regio’s Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant
 • Controle volgens de geldende richtlijnen en wetgevingen. (NBN + EN normen): NBN S21-050, S21-208,EN671, EN 1838,EN50172, EN 62034
 • MEDO Brandbeveiliging is houder van het NBN S21-050 certificaat voor het onderhouden van elk type brandblusser alsook FISQ gecertificeerd voor automatische blusinstallaties, mobiele blussers en branddetectie installaties
 • Gratis keuringsbewijs na controle

Het jaarlijkse onderhoud gebeurt automatisch in de keuringsmaand.
Dit betekent dat uw materiaal elk jaar wordt gekeurd in de maand na uw aankoop.

Een standaard brandblussers onderhoudscontract omvat:

 • Het afnemen en demonteren van de brandblusser: kop, slang, schoen…
 • Het in- en uitwendig nazicht van de staat van de romp: roestvorming, blutsen, …
 • Het volledig nazicht van de onderdelen, slagpin, buizen, duiker, Co2 drukpatroon.*
 • Het wegen van het drukpatroon. *
 • Het losmaken van het poeder (bij poederblusser) of controle van het blusmiddel (bij schuimblusser)
 • De inwendige aanduiding van het nazicht (voor interne controle van de nazichters)*
 • Het terug monteren en opstellen van het apparaat
 • Het aanbrengen, dateren en perforeren van een controlekaart
 • Het overhandigen van een gedetailleerd nazichtrapport.
 • Er worden nooit verplaatsingskosten gerekend.

*Deze handelingen zijn niet mogelijk bij toestellen onder permanente druk. Hier voeren we een controle die de staat, stand en werking van de manometer bekijkt.

Naast de jaarlijkse verplichte controle en onderhoud dient een blustoestel minstens elke 3 maanden een visuele controle te krijgen, uitgevoerd door een verantwoordelijke persoon van het bedrijf en dit zoals voorgeschreven in de NORM NBN S21-050 en het KB 28/03/2014.

 • Aanwezigheid en vrije toegang tot de brandblusser op de voorziene locatie
 • Brandblusser niet beschadigd en de voorziene verzegeling(en) nog intact
 • Etikettering niet beschadigd en gebruiksaanwijzing leesbaar

De gedane vaststellingen dienen geregistreerd te worden in een logboek en bij inbreuken dient actie genomen te worden.

Veiligheidis geen kost,
het is de verzekering van je toekomst.

ONZE REALISATIES

 • Volledig overzicht
 • Brandblussers
 • Nazicht & Onderhoud
 • Noodverlichting
 • Preventiemateriaal
 • Rookluiken

NAAM VAN HET PROJECT

Num ilit moloribust faccum voluptasitio quo beaqui volestio voloriorem. Editatur, si odipitatio voluptam non re, odipsum fugiame verferu pturem aut quid explis aliam sunto odi dis […]

NAAM VAN HET PROJECT

Num ilit moloribust faccum voluptasitio quo beaqui volestio voloriorem. Editatur, si odipitatio voluptam non re, odipsum fugiame verferu pturem aut quid explis aliam sunto odi dis […]

NAAM VAN HET PROJECT

Num ilit moloribust faccum voluptasitio quo beaqui volestio voloriorem. Editatur, si odipitatio voluptam non re, odipsum fugiame verferu pturem aut quid explis aliam sunto odi dis […]

VEEL GESTELDE VRAGEN

Waar staan de verschillende brandklasse A, B, C, D en F voor?

BRANDKLASSE A: Vaste stoffen (hout, metaal, papier,…)
BRANDKLASSE B: Vloeibare stoffen (oliën, vetten , benzine,…)
BRANDKLASSE C: Gassen (butaan, propaan en aardgas)
BRANDKLASSE F: Oliën en vetten (Frituurvet)

Wat betekent BENOR bij een brandblusser?

BENOR of Belgische Norm is eigendom van het Belgisch instituut voor normalisatie. Het Benor Label geeft aan dat de brandblusser in overeenstemming is met de Belgische norm.

Hoe lang is een brandblusser houdbaar?

Brandblussers met intern drukpatroon gaan 20 jaar mee terwijl deze op permanente druk 10 jaar geldig zijn.

Wanneer moet een brandblusser vervangen worden?

Bij afkeuring na onderhoud zoals bijvoorbeeld roestvorming of na houdbaarheidsdatum.

Welke brandbeveiliging is er wettelijk verplicht?

Binnen de B2B sector is de blusser een primair blusmiddel. De standaard verplichting is dat uw oppervlakte (m2) gedekt wordt door een mobiele brandblusser. Een standaard eenheid van 6kg/Ltr kan 150m2 dekken.

Welke brandbeveiliging heb ik nodig voor mijn woning?

In privéwoningen is er enkel de verplichting dat u uw vluchtwegen moet bewaken met een autonome rookmelder met EN14604:2005+AC:2005 label.

Welke brandbeveiliging heb ik nodig voor mijn bedrijf?

Elk bedrijf heeft een brandblusser en pictogrammen nodig. Andere middelen worden bepaald aan de hand van het brandverslag dat u van de brandweer krijgt.

Welke brandbeveiliging moet jaarlijks gecontroleerd worden?

Elk brandpreventiemiddel moet jaarlijks onderhouden worden om een goede werking te garanderen.

Welke pictogrammen moet ik gebruiken?

Pictogrammen worden op dit moment geplaatst conform de ISO 7010 normering.

Is de aanwezigheid van een evacuatieplan verplicht?

Indien gevraagd op het brandverslag dan moet dit aanwezig zijn.

Wat moet er op een evacuatieplan staan?

Alle actieve brandbeveiligingsmiddelen alsook de vluchtwegen en energie toevoeren.

Hoe gebruik je een brandhaspel?

Kraan openzetten, spuitlans nemen en uitrollen naar het vuur. Spuitlans opendraaien naar de blusstand. Indien te warm, neem de vernevelstand om verkoeling aan de ruimte te bieden.

Wat is het verschil tussen een zwenkbare en vaste brandhaspel?

Een vaste haspel staat vast op de muur gemonteerd terwijl een zwenkbare haspel meer bewegelijk is en daardoor op moeilijkere plaatsen (rekken) kan geraken.

Wat is de REI-waarde?

R staat voor de stabiliteit
E staat voor de vlamdichtheid
I staat voor de thermische isolatie

Het getal erachter geeft weer hoeveel minuten het duurt alvorens de brandweerstand is doorbroken en het vuur en rookgassen zich weer verder kunnen verspreiden.

  INFORMATIE AANVRAAG

  Vul hier jouw persoonlijke gegevens in en vraag vrijblijvende informatie aan. Vergeet zeker niet hieronder aan te duiden waarvoor u informatie aanvraagt.